درباره ما

درباره سایت وردپرس تم فارسی

درباره ما

وردپرس تم فارسی

سایتی زیبا به زبان خودت بساز

میخواهید درباره مابیشتربدانید؟ بهترین قالب های حرفه ای وردپرس و محبوبترین افزونه های وردپرسی درایران توسط وب سایت وردپرس تم فارسی که مرجع تخصصی قالب های وردپرس درایران می باشدبه همراه تمامی افزونه هایش ازاین به بعد به زبان فارسی ترجمه وبومی سازی می گردد وبا ۹۹% تخفیف دربسته های نصبی آسان دراختیارکاربران قرارمی گیرد.

ازآنجائیکه تاکنون بسته های نصبی وردپرس ، ،افزونه های وردپرس و قالب های وردپرس ،فقط دموی آنهابه زبان فارسی ترجمه شده است ودمو هم همانطورکه ازاسمش پیداست یک نسخه نمایشی می باشد همان اول کاربایدازروی قالب حذف شود ومحتوای اصلی برروی قالب ریخته شود.

دراینجاست که کاربران محترم فارسی زبان بایک قالب صددرصد به بزبان انگلیسی روبرو میشوندکه برای اکثریت کاربران فارسی زبان قابل استفاده نمی باشد.

دراین راستاوردپرس تم فارسی برآن شدکه دموی قالب و هسته اصلی رابه همراه تمامی افزونه های روی تم رابطورکامل به زبان فارسی ترجمه وبومی سازی کندتابرای تمامی کاربران محترم فارسی زبان قابل استفاده باشدولذت آن راببرند.

درباره ما وتهیه محصولات وردپرس تم فارسی.

درصورتیکه تمایل به استفاده ازنسخه فارسی بهترین قالب های حرفه ای و محبوبترین افزونه های پریمیوم وردپرس می باشید می توانید آنها رادربسته های نصبی آسان از  سایت وردپرس تم فارسی باتهیه اشتراک ویژه با ۹۹% تخفیف تهیه نمائید